Hyppää sisältöön
Kuvassa näyttelijä Vera Veiskola

Vienanmeri

Valkiemeri Белое море – rajankäyntiä

Esitys tutkii Kainuun itäisyyttä, Suomen, Karjalan ja Venäjän rajapintaa, itää meidän, itää itsessämme. Se kutsuu matkalle rajan taa!

Esitys kulkee reppu selässä Kainuun itärajalle. Se soutaa Tuonen virtaa vankileirien saaristoon, köröttää Moskovaan mummolaan ja itkee kuin pihlaja rajan taakse kadonneita. Sillä onhan Suomi venäläinen! Ja Venäjä suomalainen! Ja oikeastaan koko kudelma nimeltä Suomi on kursittu kasaan karjalaisilta viedyillä runoilla.

Vienanmeri on rajapintojen mentaalihistorioita esiin maanittava humahus. Rajat ovat piirrettyjä ja kansakunnat kerrottuja, mutta ihminen ja karhu ovat kulkeneet aina.

Esityksessä puhutaan pääasiassa suomea, mutta myös karjalaa ja venäjää.

Yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatteri ja Meriteatteri

käsikirjoitus ja ohjaus Anni Mikkelsson
koreografia Ari Numminen
lavastus Markku Hernetkoski
pukusuunnittelu Tiina Siltala
valosuunnittelu Jukka Laukkanen
äänisuunnittelu Juho Lukinmaa
videosuunnittelu Topi Lindh
kampaukset ja maskeeraussuunnittelu Emma Loponen
musiikki Antti Autio, Juho Hannikainen, Juho Lukinmaa, Arto Rinne, Vera Veiskola

Näyttämöllä Perttu Hallikainen, Jukka Peltola, Maija Pihlajaoja, Tom Salminen, Heidi Syrjäkari, Satu Turunen, Vera Veiskola 

Esitystä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus

Kajaanin kaupunginteatteri on mukana Taidetestaajat -hankkeessa ja lähes 870 kahdeksasluokkalaista pääsee teatterivierailulle katsomaan tätä esitystä.

Esitykšen esittelyteksti Karjalan kielellä

Valkiemeri

Esityš tutkiu Kainuun itäisyttä, Šuomen, Karjalan ta Venäjän rajapintua, meijän päivännoušušuuluo, ityä ičeššänä. Še kuččuu matkah rajan tuakši!

Esityš kulkou reppu šeläššä Kainuun itärajalla. Še šoutau Tuonen virtua vankileirien šuariloih, ajua köröttäy Moskovah ämmöläh ta itköy kuin pihjala rajan tuakši katonehie. Šentäh kun onhan Šuomi venäläini! Ta Venäjä šuomelaini! Ta oikieštah koko kuvelma nimeltäh Šuomi on kurottu tukkuh karjalaisilta omissetuilla runoloilla.

Vienanmeri on rajapintojen mentali-istorijie ilmih muanittaja humahuš. Rajat ollah piirrettyjä ta kanšakunnat kerrottuja, vain ihmini ta kontie on kulettu aina. Mitein tanššie mitänih uutta kohti?

Esitykšeššä paissah šuurin ošin šuomekši, käyttyän karjalua ta venäjyä.

Yhtehisruavošša Kajuanin kaupunkinteatteri ta Meriteatteri.

Käsikirjutuš ta ohjuanta Anni Mikkelsson,  horeografija Ari Numminen, lavaššuš Markku Hernetkoski, pukušuunnittelu Tiina Siltala, valošuunnittelu Jukka Laukkanen, iänišuunnittelu Juho Lukinmaa, videošuunnittelu Topi Lindh, muuzikku Antti Autio, Juho Hannikainen, Juho Lukinmaa, Arto Rinne, Vera Veiskola

Artistat: Perttu Hallikainen, Jukka Peltola, Maija Pihlajaoja, Tom Salminen, Heidi Syrjäkari, Satu Turunen, Vera Veiskola.

Белое море

Спектакль исследует восточный характер региона Кайнуу, границу между Финляндией, Карелией и Россией, наш восток, восток в нас самих. Он зовет нас в путешествие за границу!

Спектакль шагает с рюкзаком за спиной к восточной границе Кайнуу. Он гребет по мрачной реке Туонела к островам ГУЛАГа, неспешно едет к бабушке в Москву и словно рябина горько плачет по тем, кто пропал за границей. Ибо Финляндия же русская! И Россия финская! И вообще все это сплетение под названием Финляндия сшито-связано на рунах, позаимствованных у карел.

”Белое море” – это как дуновение ветра, манящее на поверхность ментальные истории приграничья. Границы всего лишь нарисованные и народности придуманные, но человек и медведь существовали всегда. Но как двигаться в сторону чего-то нового?

Спектакль на финском языке, частично на карельском и русском языках.

Совместный проект театра города Каяни и Морского театра.

Сценарий и постановка Анни Миккельссон
Хореография Ари Нумминен
Сценография Маркку Хернеткоски
Костюмер Тиина Силтала
Художник по свету Юкка Лаукканен
Звукорежиссер Юхо Лукинмаа
Видеорежиссер Топи ЛиндНа

сцене: Пертту Халликайнен, Юкка Пелтола, Майя Пихлаяоя, Том Салминен, Хейди Сюрьякари, Сату Турунен, Вера Вейскола

Kuuntele käsikirjoittaja ja ohjaaja Anni Mikkelssonin haastattelu Suplasta 

 

”…1970-luvulla kuolleen laukunkantaja Iivanalla oli niin paljon sukulaisia ja tuttavia, että hänestä riittää kerrottavaa niin paljon, että Hallikaisen hahmossa hänestä tulee kaikkein verevin ja uskottavin.”
Lue lisää Riippumaton tuumailija Seppo Turusen blogista

”Uusi ohjaaja näyttää kyntensä – Anni Mikkelssonin Vienanmeri osoittaa Vienan reitin erityisyyden ja koskettaa sydänjuuria myöten”

★★★★★ Kainuun Sanomat, Katja Mabrouk
Lue arvio Kainuun Sanomien sivuilta