Hyppää sisältöön
Kesä, ilmakuva Kajaaninjoki

Kajaanin kaupungin kulttuuriohjelma 2023–2026

Kajaanin kaupungin kulttuuriohjelman 2023–2026 avulla edistetään kaupungin kulttuuripalvelujen laadukasta toimintaa, saavutettavuutta ja käyttöä.

Kulttuuriohjelman tarkoituksena on omalta osaltaan toteuttaa Kajaanin kaupunkistrategiaa 2023–2026 sekä tukea Kainuun Liitossa laadittua Kainuun
kulttuuriohjelmaa 2022–2025.

Kajaanin kaupunginteatteri on mukana toteuttamassa kulttuuriohjelmaa.

Kulttuuriohjelma rakentuu kolmesta pääteemasta:

  • Kulttuurin ja taiteen itseisarvo
  • Kajaanin lumovoima
  • Hyvinvointi, yhteisöllisyys ja osallisuus

Tulosyksikköjen konkreettiset toimenpiteet kuvataan ohjelman liitteenä ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain.

Tutustu kulttuuriohjelmaan 2023–2026